خواص کله پاچه

اندام هاي مختلف حيوانات مانند کله، پاچه، جگر، طحال، شش، دل، مغز و گوشت به تناسب مزاج خود حيوان داراي خواص و کيفيات مختلف مي باشند.
چنانکه گوشت بز از گوشت ميش رطوبت کمتري دارد کله بز هم نسبت به کله ميش رطوبت کمتري دارد. همچنين در تمام حيوانات طبيعت اندام ها به همين وضع و کيفيت مي باشد.
از خواص کله حيوانات:
به طور عموم و کلي غذائي که از کله حيوانات تهيه مي گردد خاصيت غذائي زيادي دارد و توليد حرارت زياد در بدن مي کند. براي بدن هاي ضعيف تقويت کننده است و چون هضم آن به درستي انجام گردد قواي جنسي را افزايش مي دهد. براي کساني که ضعف معده دارند با کمي اصلاح غذاي خوبي است و گاهي توليد قولنج سخت مي نمايد. بروز اين قولنج در اثر خوردن زياد پوست و غضروف طرفين صورت و کاسه سر و گوش ها و بيني ها مي باشد.
گوشت صورت از تمام قسمت هاي ديگر کله داراي کيفيت غذايي بيشتري است. چربي چشم ها از ساير قطعات کله بيشتر و دفع آن سريعتر است. گوشت زبان از همه لطيف تر و مغز از تمام قسمت هاي ديگر سردتر است. به همين سبب است که توصيه شده مغز را با سرکه و خردل و آويشن کوهي و چشم را با سرکه و آويشن و خردل و گوشت زبان را با نمک بسيار مصرف کنند. حتي الامکان از خوردن پوست و غضروف خودداري کنند و در صورت خوردن با سرکه و خردل ميل نمايند.
کله بزغاله و بز جوان زيانش کمتر و در عين حال قبل از سير شدن بايد سفره را ترک کنند زيرا در صورت زياده روي در مصرف پس از يک يا دو ساعت احساس سنگيني شديد در خود نموده و مضطرب و بدخواب مي شوند و حالت تنگي نفس به آنها دست مي دهد.
کساني که به خوردن آن اشتهاي زياد دارند، چنانچه دست از خوردن آن بکشند، پس از مدتي اين اشتها از بين رفته و عوارض بعدي هم ايشان را ناراحت نمي کند.
خوراک کله در تابستان و در نواحي گرمسير براي مزاج انسان سنگين تر است و تا کاملا انسان گرسنه نشود نبايد از آن خورد. کساني که مزاجشان گرم است و تشنگي زياد دارند مي توانند براي رفع ناسازگاري و تشنگي که از خوردن آن پديد مي آيد چند دانه انگور بدون پوستمصرف کنند و حداقل تا 3 ساعت از نوشيدن آب خودداري کنند و مدت کوتاهي بخوابند.
خوردن کله گاهي اوقات سبب نفخ معده شده و هضم آن به کندي صورت مي گيرد. 
اگر شخص گرسنه باشد و از آن بخورد مخصوصا در ساعات آخر روز، هضم آن به طرز اطمينان بخشي صورت مي گيرد و به سلامتي بدن زياني نمي رسد.
بهترين وقت براي خوردن کله روزهاي سرد زمستان است که معده پاک باشد و بعد از آن به تدريج با ظرف کوچکي آب بنوشند و پس از يک ساعت در رختخواب گرم بخوابند و شکم را گرم نگاه دارند و چون از خواب بيدار شدند مقدار زيادي قدم بزنند، اگر بعد از 9-10 ساعت مزاج به مقدار لازم عمل نمود، دليل بر آن است که هضم به خوبي انجام شده است.
اچه:
خاصيت غذائي پاچه بسيار کم و فضولات اندک است. از خوردن پاچه در بدن خون سرد چسبنده و لزج به وجود مي آيد و براي کساني که استخوان‏شان شکسته است اگر مدت طولاني از پاچه تغذيه کنند بسيار مفيد است. چنانچه با سرکه و انجدان آماده گردد لزوجت و سردي آن تخفيف مي يابد و ديگر توليد قولنج نمي کند.
خوردن پاچه براي مبتلايان به تب و کساني که غذاي کم نياز دارند و مبتلايان به خونريزي رحم و سستي روده و خونريزي بواسير و به طورکلي براي کساني که بدن شانمحتاج به محکم نمودن اندام است مفيد مي باشد.

free printable cialis coupons crmsociety.com cialis.com coupon
prescription coupon card free prescription discount cards cialis free coupon
free discount prescription cards crmsociety.com new prescription coupons
free prescription discount cards prescription discounts cards prescription coupon
prescription drug discount cards prescription drug discount cards cialis.com coupons
cialis coupons from manufacturer link drug prescription card
cialis coupons online click manufacturer coupons for prescription drugs
discount prescription coupons go prescription savings cards
discount card for prescription drugs is-aber.net free printable cialis coupons
losartankalium crownlimos.ca losartan pro medicin
cialis forum hr site cialis gel
amoxicillin side effects site amoxicillin rash