درباره ی مجتمع کشت و دام  قربانیان

مجتمع کشت و دام  قربانيان يکي از مراکز موفق در زمينه فراوري آلايش کشتارگاهي شامل کله پاچه دل و جگر وسيرابي است.
تاريخچه اين مجتمع به سال 1345برميگردد.
 اين مجتمع توانسته به عنوان اولين مجتمع موفق در زمينه اشتغال‌زايي,بهداشت,محيط‌زيست و توليد در زمينه صنايع غذایي(مواد پروتئيني)در سطح استان اصفهان و حتي کشور شناخته شود.
 اين مجتمع در حال حاضر در شهرستان خميني‌شهر در استان اصفهان قرار دارد . داراي متراژ حدود 5 هزار متر مربع مي باشد.که 4/5هزار متر مربع ان به سالن فراوري سرد خانه و دفتراداري و سالن بسته‌بندي اختصاص دارد.سرمايه‌گذاري اين مجتمع تاکنون حدود 60 ميليارد ریال بوده است که به طور کامل توسط برادران قربانيان تامين شده.
 در حال حاضر در اين مجتمع بالای 200 نفر به کار مشغول هستند که این تعداد شاغل، شامل تیم دامپزشکی ،مهندسی و تکنسین ، کارگران ماهر و کارمندان امور اداري و تدارکات هستند.
ميزان ورودي آلايش کشتارگاهي به اين مجتمع روزانه بالای 1000 دست کله پاچه و دل و جگر و سيرابي  ميباشد که تهيه اين مواد از طريق کشتارگاه هاي دام استان که مورد تاييد اداره کل دامپزشکي استان بوده تهيه و در اين مجتمع زير نظر متخصصان و دامپزشکان پس از کنترل کيفي، نظارت و بسته بندی میشود و توسط زنجیره سرد به مراکز فروش در فروشگاه ها ارسال میشود.
همچنین این مجتمع مجهز به تصفیه خانه میباشد که مورد تایید سازمان محیط زیست می باشد.

برای دیدن تصاویری از تصفیه خانه و مجتمع بسته بندی  کلیک کنید